Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Sofie Selmer Thorup
Hold 2020 Bi/2h3g Bi B (2h3g Bi B)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Menneske og natur
Titel B Enzymer
Titel C Energi til bevægelse
Titel D Genetik og genteknologi
Titel E Evolution
Titel F Virus og immunforsvaret
Titel G Mikroskopisk liv
Titel H Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Menneske og natur

Kernestof:
Opbygning af eukaryote celler (fokus på plantecellen).
Fotosyntese (lys- og mørkeprocesser)
Respiration
Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N-kredsløb (stofkredsløb) og biodiversitet.

Supplerende stof:
Miljøbeskyttelse (skov).

Eksperimentelt:
Mikroskopi af planteceller.
Påvisning af fotosyntese og respiration i vandpest (rapport).
Bestemmelse af biodiversiteten i Høng skov.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Energi til bevægelse

Kernestof:
Opbygning og biologisk funktion af carbohydrater og lipider (mono-, di- og polysakkarider. Triglycerider og kolesterol).
Respiration og mælkesyregæring (aerob og anaerob energiproduktion)
Oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb og hormonel regulering (blodglukose, glykæmisk indeks, insulin og glukagon).

Supplerende:
Fordøjelsessystemet med særligt fokus på nedbrydning og optag af kulhydrater samt enzymer
Musklers opbygning, muskelfibertyper og træningsformer
Diabetes (type 1 og 2)

Eksperimentelt:
Undersøgelse af næringsindholdet i forskellige fødevarer og påvisning af stivelse med KI3
Blodglukose for to forskellige slags morgenmad (glykæmisk indeks)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Genetik og genteknologi

Kernestof:
Opbygning og biologisk funktion af nucleinsyrer: DNA og RNA
Celledelinger og mutation: Mitose og meiose samt kromosomtalsmutationer i meiosen
Forplantning og hormonregulering (menstruationscyklus)
Nedarvningsprincipper: Klassisk genetik  (grundbegreber, Mendels arvelove, analyse af stamtræer, nedarvning af en eller to egenskaber og epistasi).
Proteinsyntese og mutation: Molekylær genetik (biologiens centrale dogme, genmutationer og genregulering).
Udgår på grund af covid-19: Genteknologi (DNA-diagnostisk, PCR, gel-elektroforese, DNA-profilanalyse via mikrosatelitter og CRISPR)

Supplerende:
Udgår på grund af covid-19: Bioteknologi
Udgår på grund af covid-19: Bioetik

Eksperimentelt:
Blodtypebestemmelse
Eftervisning af Mendels 2. lov i majs (rapport)
Udgår på grund af covid-19: DNA-diagnostik med elektroforese
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 39 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Evolution

Kernestof:
Liv og livets udvikling
Biologisk variation (mutation, kønnet formering)
Naturlig selektion (tilpasning, arter og udvikling af arter. Udgår på grund af covid-19: geografisk isolaton og evolution på øer)
Eksempler på menneskets evolution: Seglcelleanæmi, laktosetolerance, kraniestørrelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Virus og immunforsvaret

Forløbet udgår på grund af covid-19.

Kernestof:
Virus' opbygning og replikation (livscyklus) med fokus på influenza og SARS-CoV-2
Infektionsbiologi (Immunsystemet: det ydre forsvar, det uspecifikke forsvar og det specifikke forsvar. Antistoffer, immunitet og vaccine).

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Mikroskopisk liv

Kernestof:
Liv og livets opståen
Opbygning af pro- og eucaryote celler (bakterier, svampe og dyreceller)
Udvikling af resistens (gram-positive og -negative bakterier, antibiotikas virkemåde, MRSA)
Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø,

Eksperimentelt: Antibiotika hæmningszone (rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Repetition

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer