Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Ditte Henriksø
Hold 2020 Id/2h Id B (2h Id B)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ultimate, teamudvikling og præstationsoptimering
Titel B Pardans
Titel C Gymnastik
Titel D Basket og træning
Titel E Yoga
Titel F Fodbold
Titel G Yoga rep. og sundhed

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ultimate, teamudvikling og præstationsoptimering

I praktisk arbejdes der med teknik og taktik samt forståelse af ultimate som spil.
Teknisk:
kast: baghånd, forhånd, up side down
Gribning: pandekage + krabbe

Taktisk: Angrebs- og forsvarsprincipper
Forståelse af spillet, uden dommer, spirit of the game

Samtidig arbejdes med teamudvikling, hvor holdene skal forbedre deres præstation og udvikle sig som teams.

I teori arbejdes med idrætspsykologisk teori:
Teamudvikling
Motivation
Målsætning
Spænding

Følgende sider er anvendt:
Kompendium: idrætspsykologi vol. 2.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Pardans

Arbejde med rytme og bevægelse til musik, taktforståelse.

Færdigheder i latindansene cha cha cha og jive.

Teori:
Anatomi og bevægelsesanalyse, Nervesystemet og muskelkontraktioner.

Franch m.fl. 2009: Idræt B. Idrætsteori. systime. s. 175-207Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Gymnastik

I den praktiske del arbejdes med basale gymnastiske elementer og spring:
Forlæns rulle
Baglæns rulle
Håndstand
Håndstand-rulle
Baglæns rulle til håndstand (kan der prøves kræfter med)
Vejrmølle
Araberspring

hvis corona-forholdsregler tillader det, arbejdes med akrobatik

I teori arbejdes med:
Gymnastikkens historie
organiseringen i dansk idræt
Befolkningens idrætsdeltagelse - herunder aflæsning af grafer, figurer, statistikforståelse + udviklingen i idrætsbilledet
Egne undersøgelser med fokus på metode og data

Franch m.fl. 2009: Idræt B. Systime. s. 25-37 + s. 74-88
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Yoga

Yoga

Teknisk udførelse af udvalgte yogaøvelser og programmer.

I slutningen af forløbet er der arbejdet med opbygning af egne programmer samt formidling af øvelserne.

Teori:
Der er arbejdet med bevægelseskultur, idræt og identitet samt kropsidealer og senmodernitet.

Følgende sider i Franch m.fl. 2009: Idræt B - idrætsteori. Systime: s. 89-116

NB: Forløbet er gennemført virtuelt pga. covid-19.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Fodbold

Primært rep. af tekniske og taktiske færdigheder gennemgået i idræt C i 1. hf.

Fokus på
- Spilbarhed
- spilsystemer
- Forsvar
- Angreb
- Afleveringer, inderside + yderside
-  boldkontrol og driblinger

Teori:

Hjerte og kredsløb
Energiomsætning (undervisningen er varetaget af pædagogikumkandidat)
Energiomsætningen i fodbold

Følgende sider i bogen Franch m.fl. 2009: Idræt B - idrætsteori. Systime: s. 208-214 + s. 218-224

Fodboldkompendium fra Bangsbo: Fodbold, træning og undervisning:
Fodboldkompendium: Taktiske aspekter
Fodboldkompendium. Fysiske aspekter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Yoga rep. og sundhed

Kort repetition af yogaforløbet.
Fokus på øvelsernes udførelse.

Teori:
Sundhed: KRAM + sundhedsdefinitioner
Franch m.fl. 2009: Idræt B. Systime. s. 135-149
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer