Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Lene Pfeiffer Petersen
Hold 2020 Ng/3g Ng B (3g Ng B)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til geografi og kartografi
Titel B Vand som ressource
Titel C Den dynamiske jord del 1
Titel D Den dynamiske jord del 2 + Island
Titel E Energi og klimaforandringer
Titel F Kina
Titel G Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro til geografi og kartografi

Kartografi
Kortlægning af Høng
Digitale og analog kort
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Repetition

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer