Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Rasmus Hansen
Hold 2020 eø/3g eø C (3g eø C)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A EØ 20-21

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A EØ 20-21

Undervisningen i det valgfrie kernestof blev under coronalockdown forsøgt som projektforløb, der ikke blev så godt, som eleverne fortjener.

Forløb:
1. Virksomheden og dens omverden
2. Strategi
3. Marketing
4. Økonomi
5. Organisation og ledelse

Virksomheden og dens omverden

Kernestof:
• forretningsmodeller og rammevilkår

Faglige mål:
• demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
• redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale rammevilkår
• undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed
• indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger
• strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skriftligt.

Materiale:
• Winding, Jørgen: ”Virksomheden - en grundbog i erhvervsøkonomi”, 2. udgave Systime 2010 - kapitel 1 ”Historie og Interessenter”
• Heding, Sofie Kærn og Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op!”, Columbus 2019 ibog kapitel 2 ”iværksætteri”
• Singer, Peter og Michael Plant: ”Vi skal ikke måle pandemiens pris i penge eller sundhed, men i velvære”, information.dk 11. april 2020
• DR: ”Debatten: Coronakrisens pris”, dr.dk 2020

Strategi

Kernestof:
• konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi

Faglige mål:
• demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
• redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale rammevilkår
• anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold til at undersøge og diskutere virksomhedens marketing mix og strategiske muligheder
• indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger
• diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med andre fag

Materiale:
• Winding, Jørgen: ”Virksomheden - en grundbog i erhvervsøkonomi”, 2. udgave Systime 2010 - kapitel 3 ”Branche” og s. 47-51 om strategi
• Heding, Sofie Kærn og Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op!”, Columbus 2019 ibog kapitel 3 ”strategi”
• Ritzau Finans: ”Fusion mellem verdens to største bryggerier rumsterer”, berlingske.dk 16 september 2015
• Benson, Peter Suppli: ”Monopoler er noget Fanden har skabt”, berlingske.dk 21. december 2018

Marketing

Kernestof:
• branding, kundesegmentering og marketing mix

Faglige mål:
• demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
• anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold til at undersøge og diskutere virksomhedens marketing mix og strategiske muligheder
• indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger

Materiale:
• Heding, Sofie Kærn og Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op!”, Columbus 2013 s. 73-102 Marketing
• Winding, Jørgen: ”Virksomheden - en grundbog i erhvervsøkonomi”, 2. udgave Systime 2010 - kapitel 2 ”Kunderne”

Økonomi

Kernestof:
• årsrapporten, regnskabsanalyse

Faglige mål:
• demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
• anvende viden og kundskaber om en virksomheds økonomiske situation til at undersøge og diskutere virksomhedens bæredygtighed
• indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger
• strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skriftligt.

Materiale:
• Winding, Jørgen: ”Virksomheden - en grundbog i erhvervsøkonomi”, 2. udgave Systime 2010 - kapitel 7 ”Budget og Regnskab”
• Nordnet.dk - valgfrie aktier analyseret
• Virksomhedsguiden: ”Læg budget og få overblik over virksomhedens økonomi” (skabeloner til etablerings-, drift- og likviditetsbudtet), virksomhedsguiden.dk
• Heding, Sofie Kærn og Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op!”, Columbus 2019 ibog kapitel 5 ”Regnskab”

Organisation og ledelse

Kernestof:
• organisationsstrukturer og ledelse

Faglige mål:
• demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
• anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige forhold til at undersøge og diskutere virksomhedens interne forhold
• indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger
• diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med andre fag

Materiale:
• Winding, Jørgen: ”Virksomheden - en grundbog i erhvervsøkonomi”, 2. udgave Systime 2010 - kapitel 5 ”Organisationen”
• Heding, Sofie Kærn og Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op!”, Columbus 2013 kapitel 7 ”Ledelse”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 83 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer