Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Peter Kristiansen
Hold 2020 bk/h (1h bk)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Parafrase
Titel 2 Kunstskandaler
Titel 3 Barokken og Vanitas
Titel 4 Romantikken
Titel 5 Realismen
Titel 6 Eksamensprojekt - Kærlighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Parafrase

I dette collage-forløb laves en parafrase vha tapét mm.
Parafraser indenfor billedkunsten handler både om at se bagud og fremad på én gang. At være bevidst om den kunst der er skabt og bruge den som afsæt for et nyt værk.
Det er en ældgammel tradition blandt kunstnere at kopiere ældre kunstværker eller lave "parafrase" - dvs lave en fri fortolkning af et maleri, skulptur eller fotografi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kunstskandaler

En evig og altid aktuel debat i kunstverdenen lyder: hvad er kunst og hvem bestemmer hvad der er kunst. Og ikke mindst: hvor går grænsen for hvad man kan tillade sig.
Skandaløse kunsthappenings i Danmark: Fisk i blendere. Afskåret hestehoved. Udstoppede hundehvalpe...: Det er også kunst eller er det? Eleverne definerer begrebet kunst.

Film: Skandaløse kunsthappenings i Danmark
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Barokken og Vanitas

Vanitas (latin; forfængelighed, forgængelighed) fremstiller memento mori-motivet (husk at du skal dø), der viser livets skrøbelighed og forgængelighed. I 1600-tallets nederlandske billedkunst var stilleben et yndet motiv.

Litteratur:
Wolter, Jonas: "Temaer i kunsten", det ny forlag 2014 - afsnittet "Stillebenmaleriet og den materielle verden", side 83 - 92
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Romantikken

Det gode, det sande og det skønne’. Sådan lød idealerne for Romantikken - den periode, der groft sagt dækkede første halvdel af 1800-tallet. Dermed var den en oprørsbevægelse mod epoken, der netop var gået forud. Oplysningstiden havde haft den kølige fornuft og den håndgribelige verden som omdrejningspunkt. I stedet dyrkede man nu hede følelser og fjerne idealer. Og det var tiden, hvor kærligheden til fædrelandet blev skabt.

Litteratur:
Scheel Andersen m.fl: "Billedkunst - Metode, Kronologi, Tema", Systime 2006 - dele af afsnittet "Perioden efter 1750", side 117-120
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Realismen

Realismen er navnet på en kunstnerisk stilperiode, der prægede Europa i perioden 1840-1870. Det afgørende i realistisk kunst er, at motivet afspejler det realistiske – noget, der er autentisk, og som således er et objekt i virkeligheden

Litteratur:
Fogh, Dorte m.fl.: "Billedkunst 1 - Ismer i dansk maleri efter 1870", Gyldendal 1998, side 26 - 32  (vedhæftet som pdf-fil)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Eksamensprojekt - Kærlighed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer