Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Ditte Henriksø
Hold 2020 id/h (1h id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ultimate
Titel 2 Opvarmning til musik
Titel 3 Volley
Titel 4 Gymnastik
Titel 5 Badminton
Titel 6 Les lanciers
Titel 7 Rep. + div.

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ultimate

Tekniske færdigheder:

Baghåndskast
Forhåndskast
gribninger: Pandekage + krabbe (to hænder)

Taktisk:
Spillets opbygning og principper. Der er primært arbejdet med at få spillet til at fungere og med spilforståelse.
Eleverne er introduceret for principperne cut og stack, og de har afprøvet det i isolerede øvelser og forsøgt at anvende det i spillet.
Vi har snakket om forsvar, personlig opdækning.


Teori:
Vi har gennemgået teori fra boldbasis, snakket om forskellige typer boldspil og kategoriseret ultimate. Vi har arbejdet med de centrale elementer i kaosspil.
Teori om ultimate: spillets oprindelse, udbredelse og fysiske krav.

Boldbasiskompendium + ultimatekompendium
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Opvarmning til musik

Eleverne præsenteres for opvarmningsprogram og skal herefter selv udarbejde deres egne programmer i grupper. De skal fremlægges/afprøves for klassen sidst i forløbet.

Det centrale er:
- Hvad skal et opvarmningsprogram indeholde
- udførelse af programmet
- Brug af musikken


Teori:
Teori om opvarmning (fysiologi)
Musikteori
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Volley

Tekniske færdigheder:
Baggerslag
Fingerslag
Underhåndsserv

Introduceret for smash og blokade

taktisk:
Spilsystemet W
Rotation
Opbygning af angreb
roller

Teori: Volleykompendium
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Gymnastik

(Forløbet kører samtidig med badminton, hvor klassen arbejder opdelt, så den ene halvdel starter med gymnastik, mens den anden halvdel starter med badminton, hvorefter de bytter).

Der er arbejdet med gymnastiske grundelementer og basisfærdigheder:

- Kropsspænding

- rulle
- håndstand
- håndstand-rulle
- vejrmølle
- der er introduceret til kraftspring og baglæns rulle.

Anvendt litteratur:
Idræt C (Van Ee m.fl., 2018)
s. 69-78

+ befolkningens Idrætsvaner: Idræt C s. 118-123
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Badminton

Slag:
Clear
drop
lob
netdrop
smash

Serv:
Forhånd
Baghånd

Øvrigt:
Den gode duel
Coaching
Faser i spillet
Parathed

Teori:
pdf'er fra timerne...

+ Befolkningens idrætsvaner: Idræt C s. 118-123
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Les lanciers

NB: Forløbet blev forkortet lidt pga. covid-19.

Praktisk:

Tur 1-4

Fokus:
Grundtrin: chassé, balancé
Roller. Herren fører, damen lader sig føre
At følge musikken, rytme og taktforståelse


Teori:
Dans i et historisk perspektiv
Musikteori

Kompendium: Musik og bevægelse "det dansende menneske"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Rep. + div.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer