Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) John Lansner
Hold 2020 ma/t (1t ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Modeller og variable
Titel B Lineære funktioner
Titel C Statistik
Titel D Sandsynlighedsregning og kombinatorik
Titel E Trigonometri
Titel F Procent og eksponentielle funktioner
Titel G Lån og opsparing
Titel H Lån og opsparing
Titel I Potensfunktioner
Titel J Proportionalitet
Titel K Funktionsteori
Titel L Repetition - Vurderingssamtaler
Titel M Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Lineære funktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Procent og eksponentielle funktioner

Kernestof Mat 1 hf

PROCENT s.122-129
Procentregning og indekstal
Renteformlen

EKSPONENTIELLE FUNKTIONER s.140-149
Graf og forskrift, begyndelsværdi b og fremskrivningsfaktor a=1+r
Halvering og Forbdobling
Eksponentielle vækstmodeller
Beviser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Proportionalitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer