Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Kristian Kjøller
Hold 2020 ma/u (1u ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Generel information
Titel B Modeller og variable
Titel C Lineære funktioner
Titel D Statistik
Titel E Sandsynlighedsregning
Titel F Trigonometri
Titel G Eksponentielle funktioner
Titel H Potensfunktioner
Titel I Funktionsteori og Andengradspolynomiet
Titel J Lån og opsparing
Titel K Repitetion
Titel L Vurderingssamtlaer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Generel information

Dette hold er blevet undervist i klasserummet og via teams i covid-19 perioden.

Lærerbogen som er blevet benyttet er: Kernestof Mat 1 hf af Per Gregersen og Majken Sabina Skov fra forlaget Lindhardt og Ringhof Uddannelse, 1. udgave, 2. oplag, 2018.

Som supplement til lærebogen er benyttet hjemmesiden abacus.dk, denne hjemmeside har udover læsning også været brugt til opgaver med og uden feedback.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Statistik

Ugrupperede observationer
Tilhørende begreber: Middelværdi, kvartilsæt, boksplot, pinde- og prikdiagrammer og outliers
Supplerende: Grupperede observationer og diagrammer herfor.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Repitetion

Repetition af relevante emner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Vurderingssamtlaer

20 minutters samtale per elev, ud fra et selvvalgt om område af faget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer