Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Lene Pfeiffer Petersen, Martin Fotel, Sofie Selmer Thorup
Hold 2020 nf/q (1q nf bi, 1q nf ge, 1q nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til geografi og vand
Titel B Introduktion til biologi
Titel C Vand
Titel D Energi
Titel E Særfagligt forløb
Titel F Sundhed

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro til geografi og vand

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Introduktion til biologi

Biologi:
Cellers opbygning: Dyre- og planteceller (eukaryoter) og bakterier (prokaryoter)
Celleorganellernes funktion: Cellekerne, mitokondrier og kloroplaster (grønkorn)
Cellulære processer: Fotosyntese og respiration

Eksperimentelt: Mikroskopi af planteceller (løg og vandpest)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mikroskopi af planteceller 19-08-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Vand

Fælles fagligt forløb i NF

Biologi:

Cellulære processer: Osmose
Økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø: Vanddyr, iltindhold og dyrenes iltoptagelse samt forurening af åen
Biodiversitet: Brasilien og Kenya (film: Nødvendigheden af biodiversitet); Danmark (https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/)

Eksperimentelt:
Osmose i kartoffel
Vandløbsanalyse af Tude Å

Geografi:
Vandforbrug
Vand i global kontekt
Vandforurening - typer af forurening
Grundvand
Infiltration (porøsitet/permeabilitet)
Jordens rensningsevne
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Magnesium 03-09-2020
Forberedelse til feltarbejde ved Tude Å 11-09-2020
Infiltration 13-09-2020
Poster PP1 21-09-2020
Vandløbsanalyse 30-09-2020
Udkast til rapport "vandføring" 30-09-2020
Osmose i kartoffel 07-10-2020
Rapport vandføring 11-10-2020
Omfang Estimeret: 73,00 moduler
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Energi

Fællesfagligt forløb i NF:

Biologi:

Biologiske molekyler og deres biologiske betydning: Kulhydrater, fedtstof og protein i kosten, energibehov og -fordeling, kostråd (https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/), BMI, overvægt, insulin og diabetes 1 og 2 (livsstilssygdomme)
Organsystemers opbygning og funktion: Fordøjelsen, glykæmisk indeks
Bioteknologiske metoder og deres anvendelse: Bioethanol, 1. og 2. generation (https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol/)
Enzymer: I fordøjelsen og ved fremstilling af bioethanol

Eksperimentelt:
Energifordeling i McDonalds burgere
Kostanalyse
Fremstilling af ethanol

Geografi:
Energiforbrug
Energiformer
Brændsler
Bæredygtig energi
Fossile brændsler
Kulstofkredsløbet
Drivhuseffekt
Klimaforandringer
Peanut forsøg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 71 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Særfagligt forløb

Biologi:

Udgår på grund af covid-19: Genetik og DNA’s rolle
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ioner 05-01-2021
210112 12-01-2021
Demografi 31-01-2021
Fældningsreaktioner 04-02-2021
Genetik 11-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Sundhed

Fællesfagligt forløb:

Biologi:
Organsystemers opbygning og funktion: Hjerte og blodkredsløb, kolesterol, blodprop og blodtryk (livsstilssygdomme), kondition og epo
Cellulære processer: Respiration

Øvelse: Hjerte og kredsløb (blodtryksdata)

Geografi:
Ulighed i sundhed i DK
Ulighed i sundhed globalt
Corona
LIvsstilsygdomme
Endogene og eksogene sygdomme
Double burden of disease

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 51 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer