Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Lene Pfeiffer Petersen, Martin Fotel, Sofie Selmer Thorup
Hold 2020 nf/r (1r nf, 1r nf bi, 1r nf ge, 1r nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til geografi og vand
Titel B Introduktion til biologi
Titel C Intro til NF-kemi
Titel D Vand
Titel E Energi
Titel F Særfagligt forløb
Titel G Sundhed
Titel H Afsluttende skriftlige produkt og faglig opsamling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Vand

Fælles fagligt forløb i NF

Geografi:
Vandforbrug
Vand i global kontekt
Vandforurening - typer af forurening
Grundvand
Infiltration (porøsitet/permeabilitet)
Jordens rensningsevne

Biologi:

Cellulære processer: Osmose
Økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø: Vanddyr, iltindhold og dyrenes iltoptagelse samt forurening af åen
Biodiversitet: Brasilien og Kenya (film: Nødvendigheden af biodiversitet); Danmark (https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/)

Eksperimentelt:
Osmose i kartoffel
Vandløbsanalyse af Tude Å

Kemi:  
Intro til rapportskrivning.  

I forbindelse med PP1: Feltarbejde ved Tude Å: pH-værdi, vands ledningsevne, vands hårdhed, nitrat
og ammonium.  

Fremstilling af poster om feltarbejdet ved Tude Å.  

Kovalent binding, molekyler og oktetreglen.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Forberedelse til feltarbejde ved Tude Å 11-09-2020
Infiltration 13-09-2020
Magnesium 21-09-2020
Poster PP1 21-09-2020
Vandløbsanalyse 30-09-2020
Udkast til rapport "vandføring" 30-09-2020
Osmose i kartoffel 07-10-2020
Rapport Vandføring 11-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Energi

Fælles fagligt forløb i NF

Geografi:
Energiforbrug
Energiformer
Brændsler
Bæredygtig energi
Fossile brændsler
Kulstofkredsløbet
Drivhuseffekt
Klimaforandringer
Peanut forsøg

Biologi:

Biologiske molekyler og deres biologiske betydning: Kulhydrater, fedtstof og protein i kosten, energibehov og -fordeling, kostråd (https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/), BMI, overvægt, insulin og diabetes 1 og 2 (livsstilssygdomme)
Organsystemers opbygning og funktion: Fordøjelsen, glykæmisk indeks
Bioteknologiske metoder og deres anvendelse: Bioethanol, 1. og 2. generation (https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol/)
Enzymer: I fordøjelsen og ved fremstilling af bioethanol

Eksperimentelt:
Energifordeling i McDonalds burgere
Kostanalyse
Fremstilling af ethanol

Kemi:
Polære og upolære bindinger.  
Hydrofile og hydrofobe grupper.  
Carbonhydrider - især alkaner.  
Forbrændingsreaktioner.
Elimination og addition.  
Begynder på ioner og ionforbindelser.  

Rapportforsøg om blandbarhed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 72 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Særfagligt forløb

Biologi: Genetik

Kemi:  
Ioner og ionforbindelser.  
Oktetreglen og dannelse af ioner.  
Sammensætning af ionforbindelser.  
Letopløselige ionforbindelser og tungtopløselige ionforbindelser.

Intro til syrer, baser.  

Rapportforsøg om fældningsreaktioner.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
ioner 05-01-2021
210112 12-01-2021
210119 19-01-2021
Fældningsreaktioner 03-02-2021
Genetik 11-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Sundhed

Fælles fagligt forløb i NF:

Geografi:
Ulighed i sundhed i DK
Ulighed i sundhed globalt
Corona
LIvsstilsygdomme
Endogene og eksogene sygdomme
Double burden of disease

Biologi:
Organsystemers opbygning og funktion: Hjerte og blodkredsløb, kolesterol, blodprop og blodtryk (livsstilssygdomme), kondition og epo
Cellulære processer: Respiration

Øvelse: Hjerte og kredsløb (blodtryksdata)

Kemi:  
Syrer, baser og pH.  
Carbohydrater.  

Rapportforsøg om ethansyre i asier.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave om demografi 27-01-2021
Opgave om diabetes 28-02-2021
Hjerte og kredsløb 18-03-2021
Ethansyre i syltede asier 21-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 47 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer