Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Patrick Duvall Hansen, Sabine Strauss, Susanne Bechmann Christensen
Hold 2020 nf/s (1s nf, 1s nf bi, 1s nf ge, 1s nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro biologi, celler
Titel B intro kemi
Titel C Vand
Titel D Energi
Titel E syrer og baser
Titel F Sundhed

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Vand

Fælles fagligt forløb i NF

kernestof i kemi
Dannelse af ioner
Ionforbindelsers formler og navne
Opløselighed
Fældningsreaktioner
Forsøg: ioner i gødning (rapport)
molekyleforbindelser

Biologi:

Økologi, økosystemer, fotosyntese og respiration.
BPP, NPP og R.
Økosystemer og biodiversitet.
Biodiversitet: Brasilien og Kenya (film: Nødvendigheden af biodiversitet);
Biodiversitet i  Danmark (https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/)
Økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø:
Vandløbsøkologi: ferskvandsdyr, iltindhold og dyrenes iltoptagelse samt forurening af åen. Makrofaunaindeks.
Vandløbsøkologi er der fokuseret på via turen til Tude Å og efterfølgende opgave om Vandløbsanalyse hvor vi blandt andet benyttede makrofaunaindeks..
Cellulære processer: Osmose, Her er vi også kommet ind på cellers mekanisme, cellemembraner og osmose.
Der er lavet forsøg med osmose i kartofler.

Eksperimentelt:
Vandløbsanalyse
Osmose i kartoffel
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Filtrationsforsøg 11-09-2020
Poster PP1 18-09-2020
arbejdselv fældningsreaktioner 23-09-2020
Vandløbsanalyse 01-10-2020
ioner i gødning 06-10-2020
Vandføring for Tude Å 07-10-2020
Osmose i kartoffel 09-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 47 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Energi

kernestof i kemi:
Carbonhydriders opbygning
Navngivning
Forbrændingsreaktioner
Mængdeberegning
Alkoholer
Forsøg: fremstilling af bioethanol
Forsøg: blandbarhed af alkoholer (screencast)

Biologi:
Biologiske molekyler og deres biologiske betydning:

Energi i økosystemer, herunder fotosyntese og respiration.
Energi i kosten, herunder sundhed.
Kulhydrater, fedtstof og protein i kosten, energibehov og -fordeling, kostråd (https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/),
For at få styr på hvordan man vurderer fødevares sundhed og de generelle anbefalinger til sund kost arbejdede eleverne med "En dag på MacD" hvor eleverne beregnede hvordan energien er fordelt på kulhydrat, fedt og protein samt vurdere hvor sundt maden er i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger.
BMI, overvægt, fordøjelse, insulin og diabetes 1 og 2 (livsstilssygdomme)

Eleverne lavet kostanalyse hvor de har beregnet deres egen BMI samt diskuteret hvor godt et mål er BMI og hvad vi bruge BMI til og hvad sammenhængen er mellem hvilestofskiftet og stofskiftet og aktivitetsniveau.

Organsystemers opbygning og funktion: Fordøjelsen, glykæmisk indeks
Bioteknologiske metoder og deres anvendelse: Bioethanol, 1. og 2. generation (https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol/)

Enzymer: I fordøjelsen og ved fremstilling af bioethanol

I biologi har undervisningen også været centreret sig om et simpelt forsøg med gæring i en kolbe med gæringsrør.
Forskellen på respiration og gæring. Eleverne skulle selv skulle komme med hypoteser om hvad der ville ske og skrive metode og materiale-afsnit.
Derudover har vi arbejdet med mikroorganismers vækst i de forskellige faser og temperaturens betydning for reaktionshastigheden.
Som perspektivering til klima har eleverne blandt andet arbejdet med temaet "Fra halm til alkohol"  som omhandler udfordringerne ved produktionen af bioethanol, herunder 1. og 2. generations bioethanol, samt hvordan man bruger enzymer til at nedbryde halmen. https://www.fjernvarmevaerk.dk/
https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol/
Eleverne har tidligere arbejdet med kulstofkredsløbet og skulle derfor sætte produktionen af bioethanol ind i et klimaperspektiv i forhold til om bioethanol er en mulig løsning på at mindske kuldioxidudslippet.

Eksperimentelt:
Energifordeling i McDonalds burgere
Kostanalyse
Fremstilling af ethanol
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
OPG KLIMA 13-11-2020
Undersøgelse af næringsværdien i McD burger 13-11-2020
Kostanalyse 20-11-2020
bioethanol 27-11-2020
screencast alkoholer 04-12-2020
projekt energi 10-12-2020
Fremstilling af ethanol 18-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 82 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E syrer og baser

Projekt syrer og baser i hverdagen (fri aflevering)
Brønsted-definition af syrer og baser
pH-værdi og muligheder for måling
neutralisation
mængdeberegning og koncentration
titrering
forsøg på video: eddikesyre i asier (rapport)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
syrer og baser 15-01-2021
syrer og baser 15-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Sundhed

Geografi:  Befolkningsudvikling, fødselsrate, dødsrate, Blackers model for demografisk transition (overgang), rige og fattige lande, endogene og exogene sygdomme, levealder, dødsårsager, ulighed i sundhed.

kemi: projektopgave indholdsstoffer i chips
makronæringsstoffer og deres opbygning
mono-, di og polysaccharider
hydrolyse og kondensation
triglycerider, mættede og umættede fedtsyrer

Biologi:
Organsystemers opbygning og funktion:
Vi har gennemgået: Hjerte og blodkredsløb, kolesterol, blodprop og blodtryk (livsstilssygdomme),

Vi repetere på energien i kosten.
Kost og sundhed
Fokus på kulhydrater, Hvorfor det er sundere at spise polysakkerider frem for sukkerarter.
Der er lavet egen kostanalyse med eleverne.
Fordøjelsessystemets opbygning og enzymernes nedbrydning af kulhydrater.
Livsstils sygdomme.
Diabetes.2
Hjertekar sygdomme.
Motion, kondition og epo

Sundhed og rygning.

Organsystemers opbygning og funktion:
Hjertets opbygning og blodkredsløbets opbygning og hjertekarsygdomme.

Cellulære processer: Respiration

Aflevering med hjerte og blodkredsløb og undersøgelse af blodtryk.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nedarving i stamtræer 23-02-2021
eddikesyre i asier 28-02-2021
Hvad er der i chips 14-03-2021
Demografi 15-03-2021
Hjerte og kredsløb 21-03-2021
projekt sundhed 26-03-2021
Blodtryksmåling 18-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer