Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Patrick Duvall Hansen, Sabine Strauss, Susanne Bechmann Christensen
Hold 2020 nf/u (1u nf, 1u nf bi, 1u nf ge, 1u nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro biologi, celler
Titel B intro kemi
Titel C Vand
Titel D PP1
Titel E Energi
Titel F syrer og baser
Titel G Sundhed
Titel H Faglig opsamling og afsluttende skriftlige produkt
Titel I Intro biologi, celler

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Vand

Fælles fagligt forløb i NF
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 47 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D PP1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Energi

kemi:
Carbonhydriders opbygning
Navngivning
Forbrændingsreaktioner
Mængdeberegning
Alkoholer
Forsøg: fremstilling af bioethanol
Forsøg: blandbarhed af alkoholer (screencast)
Projekt energi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 82 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F syrer og baser

Projekt syrer og baser i hverdagen (fri aflevering)
Brønsted-definition af syrer og baser
pH-værdi og muligheder for måling
neutralisation
mængdeberegning og koncentration
titrering
forsøg på video: eddikesyre i asier (rapport)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
syrer og baser 15-01-2021
syrer og baser 15-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Sundhed

Geografi:  Befolkningsudvikling, fødselsrate, dødsrate, Blackers model for demografisk transition (overgang), rige og fattige lande, endogene og exogene sygdomme, levealder, dødsårsager, ulighed i sundhed.

kemi: Projekt syrer og baser i hverdagen (fri aflevering)
Brønsted-definition af syrer og baser
pH-værdi og muligheder for måling
neutralisation
mængdeberegning og koncentration
titrering
forsøg på video: eddikesyre i asier (rapport)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nedarving i stamtræer 23-02-2021
eddikesyre i asier 28-02-2021
Hvad er der i chips? 14-03-2021
Demografi 15-03-2021
Hjerte og kredsløb 21-03-2021
projekt sundhed 26-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Intro biologi, celler

Cellers opbygning Fotosyntese og respiration.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Microskopi af planteceller 27-08-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer