Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Elias Arildskov
Hold 2020 MA/4e (4e MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Vektorregning i rummet
Titel B Trigonometriske funktioner
Titel C Differentialregning II
Titel D Integralregning II
Titel E Differentialligninger
Titel F Repetition, færdighedstræning og bevistræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Vektorregning i rummet

Praxis: teknisk matematik 3: s. 7-56

http://www.frividen.dk/matematik/vektorer-i-rummet/ (video 14)
https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-a/vektorer-i-3d/skaring-mellem-planer

Projekt: se bilag 1
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Trigonometriske funktioner

Praxis: teknisk matematik 3: s. 57-86

https://sites.google.com/site/lisbethsmatematik/trigonometriske-funktioner/retningspunkt
https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-a/trigonometri/radianer
https://www.youtube.com/watch?v=OjHgoZOdRKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pACuJlRQA3o&feature=youtu.be

Projekt: Tidevand Praxis: teknisk matematik 3: s. 244
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Differentialregning II

Praxis: teknisk matematik 3: s. 87-102

https://www.webmatematik.dk/lektioner/sarligt-for-htx/differentialregning/implicit-differentiation (videoen heri)
https://www.youtube.com/watch?v=wZHIlDx7gY4
https://www.youtube.com/watch?v=WWf0p__XhMU
https://www.webmatematik.dk/lektioner/beviser/toppunktsformlen-parabel  

Projekt: Tidevand Praxis: teknisk matematik 3: s. 244
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Integralregning II

Praxis: teknisk matematik 3: s. 103-144

Systime: Mat A htx: 3.3.4 overfladearealer https://mathtxa.systime.dk/?id=402

https://www.youtube.com/watch?v=qfqJtqhUA4w
https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-a/infinitesimalregning/omdrejningslegemer

Projekt: Silo. Se bilag 2.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Differentialligninger

Praxis: teknisk matematik 3: s. 145-146, s. 151-166

ABaCus: HTX A3: Kapitlerne 'Introduktion til differentialligninger' og 'Tangentligninger og linjeelementer'.

Projekt: Nedbøjning. Praxis: teknisk matematik 3: s. 245-246
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Repetition, færdighedstræning og bevistræning

Brugt lidt fra ABaCus bogen inden de fik teknisk matematik 1 og 2, og har derefter brugt nogle af de sider de var igennem på c-, b- og a-niveau.

Vi har repeteret c-, b- og a-niveau stof samt trænet færdighedsregning, beviser og mundtlig fremstilling.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer