Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e)
Hold 2020 ke/g (1g ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A kager
Titel B giftmord
Titel C cola
Titel D klimakrisen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A kager

forløbet følger "God kemi C"

Kernestof:
Grundstoffer, kemiske forbindelser, formler og navne, kemiske reaktioner
Det periodiske system og atomets opbygning
Ioner og salte
Sammensatte salte
Stofmængde
Molarmasse og stofmængdeberegning
Elektronparbindinger og molekyler (polaritet)
Eksperimentelt arbejde:
Kemiske hævemidler (kvalitativ analyse)
En teskefuld natron (vejeanalyse)
Bagning af muffins og mængdeberegning (hjemmeforsøg)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D klimakrisen

kernestof
Carbons kredsløb
Carbonhydrider (opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse)
forbrændingsreaktioner
alkoholer og polaritet
Eksperimentelt arbejde
Molarmasse af lightergas
Blandbarhed af alkoholer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer