Find gymnasier og HF-skoler Avanceret søgning Fordelingstal
Supersproglig Studieretning m. fransk (nr. 1b)
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Fransk fortsætter B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse1
Naturvidenskabeligt grundforløb15
Fysik CFysik C75
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik CMatematik C125
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A260
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Religion CReligion C75
Biologi CBiologi C75
Studieretningsprojekt20
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsfag
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B200
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A325
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A325
Valgfag
2. fremmedsprog
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Du skal i 2g vælge et fag til mindst c-niveau
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Dans CDans C75
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B75
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B75
Psykologi CPsykologi C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Du skal i 3g vælge et fag til mindst B-niveau
Billedkunst BBilledkunst B125
Biologi BBiologi B125
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Matematik AMatematik A125
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag ASamfundsfag A125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Du skal i 3g vælge endnu et fag til mindst B-niveau
Billedkunst BBilledkunst B125
Biologi BBiologi B125
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Matematik AMatematik A125
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag ASamfundsfag A125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Top
© MaCom A/SLectioE-mail