Find gymnasier og HF-skoler Avanceret søgning Fordelingstal
Engelsk og Spansk og Latin (nr. 2)
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Latin C)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse1
Naturvidenskabeligt grundforløb15
Fysik CFysik C75
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B250
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A260
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Religion CReligion C75
Biologi CBiologi C75
Studieretningsprojekt20
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsfag
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A325
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A325
Latin CLatin C75
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Til 2g skal du vælge et fag på c-niveau.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Dans CDans C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik BFysik B125
Informatik CInformatik C75
Kemi CKemi C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Du skal vælge mellem Samfundsfag B eller Latin B
Latin BLatin B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Vælg her Valgfag B
Billedkunst BBilledkunst B125
Biologi BBiologi B125
Dans BDans B125
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Latin BLatin B125
Matematik AMatematik A125
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag ASamfundsfag A125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Vælg her Valgfag B
Billedkunst BBilledkunst B130
Dans BDans B125
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Latin BLatin B125
Matematik AMatematik A125
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag ASamfundsfag A125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Top
© MaCom A/SLectioE-mail