Tilmelding - Visionsdag 13. okt. 2011

1) Skriv navn, organisation og adresse til e-mail:

    visionsdag2011@macom.dk

2) Indsæt kr. 395,- på Danske Bank konto:
    Reg. nr.: 4190      Kontonr.: 000 287 2137

It på ungdomsuddannelserne 2015

Vi har produceret et magasin, som introducerer Visionsdagens talere. Der er skrevet artikler om dem alle og det emne, som de vil tale om på selve dagen. Magasinet kan downloades her:

Visionsdag 2011 (pdf)

Min digitale skoledag i 2015

Vi har udviklet en essaykonkurrence i samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Konkurrencen er udbudt til alle elever, der går på en ungdomsuddannelse. Konkurrencen går i alt sin enkelthed ud på skrive et essay om, hvordan eleverne beskriver, hvordan de forestiller sig, at deres skoledag ser ud i 2015. Der bliver udnævnt en vinder i hver af DGS' 10 regioner og de vil alle modtage en iPad 2 som præmie. Tankerne og idéerne fra vinder-essays'ne bliver præsenteret på Visiondagen. Konkurrenceplakat kan downloades her:

Min digitale skoledag i 2015 (pdf)

Visionsdag 2011

It på ungdomsuddannelserne 2015

Velkommen til Visionsdag 2011.

Vi afholder Visionsdag den 13. oktober 2011. Temaet er 'it på ungdomsuddannelserne 2015'.

Vi har inviteret en lang række inspirerende oplægsholdere, som vi selv glæder os meget til at høre tale.

Det ovennævnte tema tager udgangspunkt i, at den nye generation af unge er vokset op med computer, internet, interaktive spil, gadgets og sociale medier i en helt anden målestok end tidligere og dette stiller nye krav til undervisningen og ungdomsuddannelserne.

Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 8.30
CPH West, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj

8.30 - 9.00 Ankomst (kaffe/the)
9.00 - 9.15 Velkomst v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West
9.15 - 9.45 Mads Meier Jæger og Anders Holm, Professorer ved DPU
"Kan det betale sig for samfundet at have skoler?"
9.45 - 10.15 Anya Eskildsen, Direktør for Niels Brock
"Globalisering af undervisningen"
10.30 - 11.00 Martin Isenbecker, chef for Uddannelsesstyrelsens Afdeling for Almene Uddannelser
"Etablering af distributionskanaler og marked for digitale læremidler"
11.00 - 11.30 Mai Villadsen, Næstformand for DGS
"Resultaterne fra DGS' essaykonkurrence: Sådan er min skoledag 2015"
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.30 Lars Kunov, Direktør for Danske Erhvervsskoler
"Differentieret digital undervisning"
13.30 - 14.00 Jørgen Bardenfleth, Direktør for Microsoft Danmark
"Skolebænken i skyen"
14.15 - 14.45 Nanna Westerby, Uddannelsesordfører for Socialistisk Folkeparti
"Involverende undersvisning pga. digitalisering"
14.45 - 15.45 Paneldebat ved oplægsholderne
Ordstyrer: Anne Skare Nielsen, Managing Partner for Future Navigator
15.45 - 16.00 Afrunding og afslutning v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West