Lectio.dk


Introduktion


Lectio er webbaseret og kan derfor anvendes fra alle steder, hvor der er en computer med internetforbindelse til rådighed. Lectio hostes centralt - alle data ligger på en server, hvor MaCom sørger for backup og vedligeholdelse. Det betyder, at gymnasiet slipper for ekstra udgifter til hardware og teknisk vedligeholdelse af systemet. Lectio består af et Grundmodul, der kan suppleres med et Elevmodul, et Studiemodul, et Eksamensmodul og et Time-fagmodul.


Opbygningen af Lectio
 Grundmodul  Elevmodul  Studiemodul  Eksamensmodul  Time-fagmodul  Censormodul
  • Skemaer • Fravær • Dokumenter • Indberetning • Valgfagstilmelding • Aflevering
  • Timeregnskab • Karakterer • Beskeder • Planlægning • Holdpakning • Plagiatkontrol
  • Lærerløn • Spørgeskemaer • Grupper • Skemavisning • Time-fagfordeling • Distribution
  • Bogdepot • Konsultationer • Studieplan • Beviser • Skemalægning • KaraktererGrundmodul
Skemaer • Timeregnskab • Lærerløn • Bogdepot
Grundmodulet gør det muligt at se skemaer inklusive seneste ændringer for elever, hold, lærere, klasser, lokaler med mere. Lectio holder styr på afholdte og planlagte aktiviteter, så man til enhver tid kan se aktuel status i forhold til holdenes årsnorm samt lærernes timeregnskab og årsopgørelser. Lectio indeholder derudover et integreret bogsystem med styr på udlån og afleveringer. Med Lectio Grundmodul kan lærerne selv oprette lektioner samt reservere hold, lokaler, vikarer, bøger og ressourcer som f.eks. TV, video, projektor eller andet udstyr.  Læs mere her

Elevmodul
Fravær • Spørgeskemaer • Karakterer • Konsultationer
Elevmodulet giver elever, lærere og administration mulighed for at se det aktuelle elevfravær, fraværsstatistik, varslingstidspunkter og bemærkninger. Elevernes karakterer kan indtastes af lærerne hjemmefra og er efterfølgende tilgængelige for eleverne via internettet. Spørgeskemaer kan oprettes af elever eller lærere f.eks. i forbindelse med evaluering af undervisningen. Konsultationsaftener oprettes af administrationen i Lectio - eleverne indtaster deres ønsker, et ’pænt’ skema for konsultationsaftenen beregnes automatisk, og eleverne ser efterfølgende deres skema i Lectio.  Læs mere her

Studiemodul
Dokumenter • Beskeder • Grupper • Studieplan
Med Studiemodulet kan gymnasiets studieplan planlægges, vedligeholdes og evalueres. Studiemodulet giver desuden elever og lærere mulighed for selv at danne grupper på tværs af de almindelige holdopdelinger samt at kommunikere med hinanden individuelt eller i større fora. Lærerne kan skabe dokumentarkiver med undervisningsmateriale, og eleverne kan dele dokumenter i forbindelse med projektarbejde samt aflevere deres skriftlige opgaver.  Læs mere her

Eksamensmodul
Indberetning • Planlægning • Skemavisning • Beviser
Eksamensmodulet er en udvidelse til Lectio, der gør det muligt at foretage indberetninger til Undervisningsministeriet planlægge eksaminer, få vist eksamensplanen i Lectio's skemaer samt se og udskrive foreløbige og endelige eksamensbeviser.
 Læs mere her

Time-fagmodul
Valgfagstilmelding • Holdpakning • Time-fagfordeling • Skemalægning
Lectio Time-fagmodul er en udvidelse til Lectio, der gør det nemmere at sammensætte den mest hensigtsmæssige fordeling af hold, fag og lærertimer i forhold til skolens økonomi, pædagogiske fokus og lærerønsker samt på baggrund af dette lægges et optimalt skema for skolen.
 Læs mere her

Censormodul
Aflevering • Plagiatkontrol • Distribution • Karakterer
Censormodulet gør det muligt at afvikle digitale skriftlige eksaminer. Eleverne afleverer deres eksamensopgaver til et afleveringsprogram, der installeres lokalt på skolen og som efter endt eksamen sendes opgaverne ind centralt. Herefter bliver eksamensopgaverne plagiatkontrolleret, hvorefter de frigives til censorerne. Censorerne giver deres bedømmelser. Hele eksamenen foregår digitalt i et og samme system, som elever og censorer kender fra deres hverdag.


Mere information
Siden Lectio blev lanceret i år 2003, har antallet af brugere været støt stigende. I dag anvender mere end 3/4 af Danmarks gymnasier Lectio. Det er gratis at afprøve Lectio med egne data.  Læs mere om afprøvning af Lectio her

 Se produktblade for Lectio her.
 Læs om andres erfaringer med Lectio her.
 Læs pressemeddelelser og presseomtale her.
 Hent vejledninger til Lectio her.

Få mere at vide om Lectio på telefon: 33 79 79 00 eller e-mail: lectio@macom.dk

 © MaCom A/S       E-mail