Vejledninger

sider opdateret
Hent pdf-dokument Databehandleraftale
2 18-05-18
Hent pdf-dokument Årsplan for gymnasiet - den administrative kalender
Overordnet vejledning og arbejdsplan for et gymnasiums skoleår.
30 05-10-18
Hent pdf-dokument Lectio Administratorvejledning
Vejledning i oprettelse og redigering af stamdata i Lectio.
174 29-07-21
Hent pdf-dokument Lectio Importvejledning
Vejledning til vedligehold af data uden for Lectio i f.eks. Excel til efterfølgende import.
56 08-01-21
Hent pdf-dokument Lectio Øvelsesholdvejledning
En vejledning til håndtering af øvelseshold i Lectio.
9 09-01-13
Hent pdf-dokument Lectio Elevmodulsvejledning
En vejledning til håndtering af fravær, karakterer, spørgeskemaer og konsultationer.
97 30-12-20
Hent pdf-dokument Lectio Studiemodulsvejledning
En vejledning til håndtering af dokumenter, beskeder, grupper og studieplaner.
93 13-07-18
Hent pdf-dokument Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM
Vejledning til overførsel af data til anvendelse i Lectio Eksamensmodul.
21 19-11-15
Hent pdf-dokument Lectio Eksamensmodulsvejledning
Vejledning til eksamensindberetninger, -udmeldinger og -planlægning.
129 29-07-21
Hent pdf-dokument Lectio Time-fagmodulsvejledning
Vejledning til Studieretningstilmelding, Valgfagstilmelding, Holdpakning, Time-fagfordeling og Skemalægning.
96 06-01-21
Hent pdf-dokument Lectio Censormodul - Stedprøver opstartsvejledning.
Opstartsvejledning til digitale skriftlige stedprøver med Lectio.
2 10-01-14
Hent pdf-dokument Lectio Censormodul - Stedprøver installationsvejledning.
Installationsvejledning til skolens IT ansvarlig.
10 10-01-14
Hent pdf-dokument Lectio Censormodulsvejledning
Vejledning til digitale skriftlige prøver med Lectio. Den fulde vejledning til både stedprøver og SRP, SSO, SRO prøver
128 02-12-16
Hent pdf-dokument Lectio Censorudligningsrapportervejledning
Vejledning til censorudligningsrapporterne i Lectio.
13 30-12-20
Hent pdf-dokument Lectio Ansøgervejledning
Vejledning til håndtering af ansøgere.
69 26-06-21
Hent pdf-dokument Opstart af nyt skoleår-vejledning
Vejledning til hvilke ting der skal klargøres i Lectio før et nyt skoleår starter.
14 30-05-18
Hent pdf-dokument Lectio EUD-administrationsvejledning
Vejledning til, hvordan EUD-elever opstartes og afsluttes i Lectio.
97 29-01-21
Hent pdf-dokument Lectio EUD-elevvejledning
Vejledning til funktioner, der anvendes ifm. EUD-elevernes aktivitet på skolen.
24 29-01-21
Hent pdf-dokument Lectio EUD-udvekslingsvejledning
Vejledning til, hvordan dataudveksling mellem Lectio og andre systemer administreres.
22 29-01-21
Hent pdf-dokument Lectio EUD-vejledning
Vejledning til EUD i Lectio.
103 29-10-18
Hent pdf-dokument Lectio Skolehjemsvejledning
Vejledning til Skolehjem i Lectio.
103 11-08-20
Hent pdf-dokument Lectio AMU-vejledning
Vejledning til AMU i Lectio.
97 29-04-21
Hent pdf-dokument Lectio EASY-integration EUD-vejledning
Vejledning til EASY synkronisering på EUD.
34 29-09-17
Hent pdf-dokument Lectio EASY-integration EGYM-vejledning
Vejledning til EASY synkronisering på EGYM.
29 10-10-17
Hent pdf-dokument Lectio Indberetningsvejledning
Vejledning til aktivitetsindberetning, Ungedatabase-indberetning og SU-indberetning i Lectio.
71 10-05-21
Hent pdf-dokument Lectio Bogdepotsvejledning
Vejledning til Bogdepot, Elevfotografering og Studiekort.
62 15-01-19
Hent pdf-dokument SMS-service-vejledning
Vejledning til brug af SMS-service.
9 14-10-15
Hent pdf-dokument Lectio VUC-vejledning
Vejledning til skoler med kursister inden for VUC-uddannelsesgruppen.
61 12-02-21
Se video Lectio Forløbsdelingsvejledning
    Vejledning til undervisere i at:
  • anvende video, billeder, quizzer m.m. direkte på modulerne.
  • genbruge undervisningsindhold herunder kopiering og tilpasning materiale til nye hold.
  • aktivere elever med quizzer, arbejdsopgaver og elevnoter på modulerne.
  • skabe og dele undervisningsforløb med fagkollegaer.
- 29-08-18
Se video Lectio Forløbsdeling
- 30-08-19