Vejledninger

sider opdateret
Hent pdf-dokument Databehandleraftale
2 18-05-18
Hent pdf-dokument Årsplan for gymnasiet - den administrative kalender
Overordnet vejledning og arbejdsplan for et gymnasiums skoleår.
30 05-10-18
Hent pdf-dokument Lectio administrator vejledning
Vejledning i oprettelse og redigering af stamdata i Lectio.
158 05-09-18
Hent pdf-dokument Lectio import vejledning
Vejledning til vedligehold af data uden for Lectio i f.eks. Excel til efterfølgende import.
54 12-07-18
Hent pdf-dokument Lectio øvelseshold vejledning
En vejledning til håndtering af øvelseshold i Lectio.
9 09-01-13
Hent pdf-dokument Lectio Elevmodul vejledning
En vejledning til håndtering af fravær, karakterer, spørgeskemaer og konsultationer.
98 20-12-17
Hent pdf-dokument Lectio Studiemodul vejledning
En vejledning til håndtering af dokumenter, beskeder, grupper og studieplaner.
93 13-07-18
Hent pdf-dokument Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM
Vejledning til overførsel af data til anvendelse i Lectio Eksamensmodul.
21 19-11-15
Hent pdf-dokument Lectio Eksamensmodul vejledning
Vejledning til eksamensindberetninger, -udmeldinger og -planlægning.
124 12-07-18
Hent pdf-dokument Lectio Time-fagmodul vejledning
Vejledning til Studieretningstilmelding, Valgfagstilmelding, Holdpakning, Time-fagfordeling og Skemalægning.
95 30-05-18
Hent pdf-dokument Lectio Censormodul - Stedprøver opstartsvejledning.
Opstartsvejledning til digitale skriftlige stedprøver med Lectio.
2 10-01-14
Hent pdf-dokument Lectio Censormodul - Stedprøver installationsvejledning.
Installationsvejledning til skolens IT ansvarlig.
10 10-01-14
Hent pdf-dokument Lectio Censormodulvejledning
Vejledning til digitale skriftlige prøver med Lectio. Den fulde vejledning til både stedprøver og SRP, SSO, SRO prøver
128 02-12-16
Hent pdf-dokument Lectio Ansøger vejledning
Vejledning til håndtering af ansøgere.
72 04-05-17
Hent pdf-dokument Opstart af nyt skoleår vejledning
Vejledning til hvilke ting der skal klargøres i Lectio før et nyt skoleår starter.
14 30-05-18
Hent pdf-dokument Lectio EUD-vejledning
Vejledning til EUD i Lectio.
103 29-10-18
Hent pdf-dokument Lectio EASY-integration EUD-vejledning
Vejledning til EASY synkronisering på EUD.
34 29-09-17
Hent pdf-dokument Lectio EASY-integration EGYM-vejledning
Vejledning til EASY synkronisering på EGYM.
29 10-10-17
Hent pdf-dokument Lectio Indberetningsvejledning
Vejledning til aktivitetsindberetning, UU-indberetning og SU-indberetning i Lectio.
62 04-06-18
Hent pdf-dokument Lectio Bogdepotvejledning
Vejledning til Bogdepot, Elevfotografering og Studiekort.
62 15-01-19
Hent pdf-dokument SMS-service vejledning
Vejledning til brug af SMS-service.
9 14-10-15
Hent pdf-dokument Lectio VUC vejledning
Vejledning til skoler med kursister inden for VUC-uddannelsesgruppen.
50 26-02-19
Se video Lectio Forløbsdeling vejledning
    Vejledning til undervisere i at:
  • anvende video, billeder, quizzer m.m. direkte på modulerne.
  • genbruge undervisningsindhold herunder kopiering og tilpasning materiale til nye hold.
  • aktivere elever med quizzer, arbejdsopgaver og elevnoter på modulerne.
  • skabe og dele undervisningsforløb med fagkollegaer.
- 29-08-18