Lectio.dk


Oracle Danmark om Lectio


"Vi er meget glade for, at MaCom har valgt at basere Lectio på Oracles stærke database-teknologi. Lectio er et solidt og fleksibelt lektionssystem. Det giver gymnasierne mulighed for effektivt at styre planlægning og kommunikation mellem lærere og elever i fremtidens mere projektorienterede og tværfaglige undervisningsformer.

Der er ingen tvivl om, at både lærere, elever og administrativt personale vil få stort udbytte af systemet," siger Bo Drejer, Partner Development Rep. Oracle Danmark.

"Ved at basere systemet på Oracles højtydende database-teknologi sikrer MaCom endvidere amterne mulighed for store besparelser på licens og driftsomkostninger. Lectio kan afvikles mod én fælles databaseserver, og man har mulighed for at vælge mellem både Linux, Windows og UNIX som central afviklingsplatform for databasen. Der burde således ikke at være noget at bekymre sig for," slutter Bo Drejer.

 Læs om MaCom her.
 Læs mere om Oracle Denmark her. © MaCom A/S       E-mail